[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน
     
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านวันเด็ก

กศน.ตำบลแม่รำพึง

ร่วมกับ อบต.แม่รำพึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านวันเด็ก

11 มกราคม 2556 

ต่างผลัดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสุภาษิต คำพังเพยและเกมส์ต่างๆ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน
กศน.เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
เข้าชม : 696