[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน
     
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางสะพานขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564ผ่านระบบออนไลน์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือน พฤษภาคม 2564 เนื่องด้วยในวันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภ
เข้าชม : [42]
23 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางสะพานเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์
กศน.อำเภอบางสะพานเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
เข้าชม : [42]
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางสะพาน ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2564 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน ร่วมกันกับ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาย้อย และ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจานทุกท่านรวมถึงภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการเทียบระด
เข้าชม : [66]
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางสะพานได้รับการนิเทศสนามสอบ จากคณะนิเทศติดตามและประเมินผลของสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กศน.อำเภอบางสะพานได้รับการนิเทศสนามสอบ จากคณะนิเทศติดตามและประเมินผลของสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [65]
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบางสะพาน ประจำเดือนมีนาคม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบางสะพาน ประจำเดือนมีนาคม
เข้าชม : [71]
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบางสะพาน
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบางสะพาน
เข้าชม : [47]
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานเข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564
นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานเข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564
เข้าชม : [50]
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางสะพานดำเนินการจัดโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ดำเนินการจัดโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เข้าชม : [10]
2 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรเรียนรู้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรเรียนรู้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ กศน.ตำบลทองมงคล
เข้าชม : [41]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่รำพึงจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร งานจักรสานจากทางมะพร้าว
กศน.ตำบลแม่รำพึงจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร งานจักรสานจากทางมะพร้าว
เข้าชม : [47]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสังคม หลักสูตรชุมชนใส่ใจรู้ทันกฎหมายกับประชาธิปไตย
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน มอบให้ นางภารณี ก้านเหลือง ครู กศน.ตำบลแม่รำพึงจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสังคม หลักสูตรชุมชนใส่ใจรู้ทันกฎหมายกับประชาธิปไตย ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านกลางนา ตำบลแม่รำพึง
เข้าชม : [45]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสังคม หลักสูตรชุมชนใส่ใจรู้ทันกฎหมายกับประชาธิปไตย
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน มอบให้ นางภารณี ก้านเหลือง ครู กศน.ตำบลแม่รำพึงจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสังคม หลักสูตรชุมชนใส่ใจรู้ทันกฎหมายกับประชาธิปไตย ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านกลางนา ตำบลแม่รำพึง
เข้าชม : [46]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลแอลกอฮอล์ แบบออนไลน์
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลแอลกอฮอล์ แบบออนไลน์
เข้าชม : [45]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมเม็ดขนุนสำหรับงานพิธีมงคล ณ กศน.ตำบลร่อนทอง
ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน มอบหมายให้ นางสาวรุ้งทราย กลิ่นประยูร ครู กศน.ตำบลร่อนทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมเม็ดขนุนสำหรับงานพิธีมงคล ณ กศน.ตำบลร่อนทอง หมู่ที่ 5 อำเภอบ
เข้าชม : [31]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Application ผ่านระบบออนไลน์ ( google meet)
นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Application ผ่านระบบออนไลน์ ( google meet)
เข้าชม : [14]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Application ผ่านระบบออนไลน์ ( google meet)
างวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google Application ผ่านระบบออนไลน์ ( google meet)
เข้าชม : [14]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศและสอนเสริมในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ กศน.ตำบลพงศ์ประศาสน์
นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน มอบหมายให้ นายเทวฤทธิ์ ฤทธิ์รักษา ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอบางสะพาน ได้ทำการนิเทศและสอนเสริมในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ กศน.ตำบลพงศ์ประศาสน์
เข้าชม : [24]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตระหนักรู้สู้ภัยโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา กศน. อำเภอบางสะพาน ทั้ง 7 ตำบล
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตระหนักรู้สู้ภัยโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา กศน. อำเภอบางสะพาน ทั้ง 7 ตำบล จำนวน 185 คน ซึ่งโครงการนี้จัดรูปแบบผสมผสาน โดยให้นักศึกษามารับหนังสือ ใบงาน นำกลับไปศึกษาต่อที่บ้าน พร้อมให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเรื่องไวรั
เข้าชม : [21]
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม (กลุ่มสนใจ)
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม (กลุ่มสนใจ)
เข้าชม : [15]
23 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “หน่วยบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ “หน่วยบูรณาการ เยี่ยมยามถามไถ่ เต็มใจบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [43]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>