[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน
     
 


รวมภาพบรรยากาศภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน

๑.ห้องเฉลิมพระเกียรติ


๒.ห้องการศึกษาทางไกล

๓.ห้องบางสะพาน ๔.ห้องบริการ และมุมหนังสือเด็ก เยาวชน

 ๕.ห้องนวนิยาย๖.บรรยากาศภายในห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน๗.บรรยากาศภายนอกห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน
เข้าชม : 170