เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งบรรณารักษ์

จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


 

เข้าชม : 89


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564นางวัฒนีย์ พัฒนีย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางสะพานน้อยและ บุคลากร กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจํา 8 / ก.พ. / 2564
      กศน.อำเภอบางสะพานดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบางสะพาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 8 / ก.พ. / 2564
      คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งบรรณารักษ์ 8 / ก.พ. / 2564
      นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน ได้รับมอบหมายจาก นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนัก กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยม 8 / ก.พ. / 2564
      นายเทวฤทธิ์ ฤทธิ์รักษา ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทําผัง ข้อสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ 8 / ก.พ. / 2564