[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : กศน.อำเภอบางสะพานน้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้วยวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ กศน.อำเภอ
เข้าชม : [24]
22 / เม.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
เข้าชม : [42]
4 / เม.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [68]
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลิปวิดิโอ
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลิปวิดิโอ
เข้าชม : [82]
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Open House
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Open House
เข้าชม : [62]
28 / มี.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จัดเตรียมสถานที่และนิทรรศการ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Open House
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จัดเตรียมสถานที่และนิทรรศการ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Open House
เข้าชม : [68]
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การจัดการเรียนการสอน
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย พร้อมด้วยข้าราชการครูและ บุคลากร กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การจัดการเรียน
เข้าชม : [57]
18 / มี.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1 ชุมชน ต่อ 1 อำเภอ
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ ผอ.กศน.อำเภอบางสะพาน รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอบางสะพานน้อย มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1 ชุมชน ต่อ 1 อำเภอ ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลาก
เข้าชม : [50]
8 / มี.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อยดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอบางสะพานน้อยดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [63]
6 / มี.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประชุมวางแผนการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประชุมวางแผนการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563
เข้าชม : [61]
18 / ก.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จัดโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จัดโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เข้าชม : [152]
12 / ก.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จัดโครงการจิตอาสา กศน. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ห่วงใยธรรมชาติ
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จัดโครงการจิตอาสา กศน. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ห่วงใยธรรมชาติ
เข้าชม : [178]
30 / ส.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจิตอาสา กศน.พัฒนาสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจิตอาสา กศน.พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เข้าชม : [195]
26 / ส.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน.ตำบลไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบพบกลุ่ม และออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom, Google Form และGoogle Meet
กศน.ตำบลไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบพบกลุ่ม และออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Classroom, Google Form และGoogle Meet
เข้าชม : [184]
13 / ส.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
เข้าชม : [214]
12 / ส.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
เข้าชม : [127]
23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมประชุมโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมประชุมโครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เข้าชม : [116]
16 / ก.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน.ตำบลไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วัสดุศาสตร์ 2 พว 22003 หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว
กศน.ตำบลไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา วัสดุศาสตร์ 2 พว 22003 หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว
เข้าชม : [131]
16 / ก.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน. อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข
กศน. อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข
เข้าชม : [154]
16 / ก.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
กศน. อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิเทศติดตามการจัด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ 1 อำเภอ 1 อาชีพหลักสูตร หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
กศน. อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิเทศติดตามการจัด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ 1 อำเภอ 1 อาชีพหลักสูตร หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
เข้าชม : [121]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพานน้อย
ที่อยู่ ม.3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 032-558170 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี