[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
.
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายสะเต็มศึกษา สนุกคิดวิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอหัวหินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายสะเต็มศึกษา สนุกคิดวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่วันที่ 6-7 ม.ค.62 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม : [179]
22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
โครงการอบรม Google site
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการจัดทำเว็ปไซต์ กศน.ตำบล ด้วยGoogle Site ในวันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอหัวหินเข้าร่วมการอบรม Google Site จำนวน 13 คน ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [199]
8 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหัวหิน จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 กศน.อำเภอหัวหิน จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [346]
8 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบซ่อมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 กศน.อำเภอหัวหิน ดำเนินการจัดสอบซ่อมด้วยข้อสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ กศน.ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [305]
23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศรับสมัครนักศึกษา
กศน.อำเภอหัวหิน รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เข้าชม : [387]
15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เข้าชม : [241]
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
30 พฤษภาคม 2560 ให้การต้อนรับ ท่านชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน
30 พฤษภาคม 2560 ให้การต้อนรับ ท่านชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน
เข้าชม : [358]
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สัญจร เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ. ศ. 2560คณะกศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สัญจร เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ บ้านนายสมเจต จงมาดี บ้านโคนมพัฒนา อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [324]
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29-30 มกราคม 60 กศน.อำเภอหัวหินจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาบูรณาการท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับ
วันที่ 29-30 มกราคม 60 กศน.อำเภอหัวหินจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาบูรณาการท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับ
เข้าชม : [308]
23 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหัวหิน จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 60 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กศน.อำเภอหัวหิน จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 60 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [302]
23 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 60 กศน.อำเภอหัวหินจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บำเพ็ญกุศลศตมวาร และจุดเทียนชัยถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จงหวัดป
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 60 กศน.อำเภอหัวหินจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บำเพ็ญกุศลศตมวาร และจุดเทียนชัยถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จงหวัดป
เข้าชม : [259]
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู บุคลากร องค์กรนักศึกษา ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ ห้องสมุดการรถไฟฯหัวหิน ได้รับเกียรติจาก ท่านรองมนตรี ชูภู่ ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดงาน ท่าน สจ.ทวีสิน พัฒนาภิรัส ให้เกียรติอ่านสา
คณะครู บุคลากร องค์กรนักศึกษา ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ ห้องสมุดการรถไฟฯหัวหิน ได้รับเกียรติจาก ท่านรองมนตรี ชูภู่ ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดงาน ท่าน สจ.ทวีสิน พัฒนาภิรัส ให้เกียรติอ่านสา
เข้าชม : [193]
27 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการประชุมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
โครงการประชุมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [280]
13 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอหัวหิน ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะ ณ โรงเรียนบ้านบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [262]
3 / พ.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ \" การออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย\"
เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2559 กศน.อำเภอหัวหินเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ \" การออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน \" ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าชม : [184]
28 / ต.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอหัวหิน เปิดบริการย้อมผ้าและแจกริบบิ้นฟรีให้แก่ประชาชน
กศน.อำเภอหัวหิน เปิดบริการย้อมผ้าและแจกริบบิ้นฟรีให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน
เข้าชม : [194]
25 / ต.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
รับสมัครนักศึกษา
กศน.อำเภอหัวหิน เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ตุลาคม 2559
เข้าชม : [264]
26 / ก.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอหัวหิน เข้าร่วมโครงการอบรมครูขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตาม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการอบรมครูขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตาม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [162]
9 / ก.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 1 -2 กันยายน 2559 กศน.อำเภอหัวหิน จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559 ศึกษาดูงาน 1.โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ ณ อา
เข้าชม : [169]
31 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการกำจัดขยะ ลดขยะ ลดโลกร้อน วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ศศช.แม่ฟ้าหลวง(บ้านโคนมพัฒนา)
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมการกำจัดขยะ ลดขยะ ลดโลกร้อนวันที่ 30 สิงหาคม 2559ณ ศศช.แม่ฟ้าหลวง(บ้านโคนมพัฒนา)
เข้าชม : [229]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน

ที่อยู่ ถ.แนบเคหาสน์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เบอร์โทรศัพท์ 032-514250,032-511591 เบอร์แฟ็กซ์ 032-514250

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี