[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
24 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
โครงการตรวจติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [89]
11 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววรวรรณ จิตรนิยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะครู กศน. ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกุ
เข้าชม : [251]
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับครู กศน.ตำบลดอนยายหนู
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววรวรรณ จิตรนิยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี และบุคลากร กศน.อำเภอกุยบุรี ร่วมยินดีต้อนรับนางสาวสุภาวดี บุตรแย้ม ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [333]
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร กศน.อำเภอกุยบุรี ร่วมยินดีต้อนรับนางสาววรวรรณ จิตรนิยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [283]
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นางกิติยา สายน้ำเขียว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอกุยบุรี และบุคลากร กศน.อำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [265]
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางกิติยา สายน้ำเขียว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอกุยบุรี เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [206]
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 2/2561
นางกิติยา สายน้ำเขียว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอกุยบุรี มอบหมายให้นางสาวจตุพร เกาะเกตุ ครูอาสาสมัคร ฯ และบุคลากร กศน.อำเภอกุยบุรี จัดโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2562
เข้าชม : [66]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [79]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวิ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [82]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ข. และครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ข. และครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังห
เข้าชม : [69]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2562
กิจกรรมสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา และโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [228]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี2562
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 11 มกราคม ณ ลานหน้าสถานีรถไฟกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [86]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก ภาคเรียนที่2/2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือก ภาคเรียนที่2/2561 ระหว่างวันที่ 7 - 10 มกราคม 2562 ณ พูลสวัสดิ์ ปาล์ม รีสอร์ท ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [70]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบ
เข้าชม : [78]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพี่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ฯ
นางกิติยา สายน้ำเขียว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ ยันอิน ครู กศน.ตำบลหาดขาม และบุคลากร กศน.อำเภอกุยบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพี่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทส
เข้าชม : [92]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบการและศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562
นางกิติยา สายน้ำเขียว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอกุยบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดไ
เข้าชม : [94]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน. และแนะแนวการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นางกิติยา สายน้ำเขียว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี มอบหมายให้นางสาววาสนา ประภาลิมรังสี ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน.อำเภอกุยบุรี ดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน. และ
เข้าชม : [154]
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ 2562
กศน.อำเภอกุยบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จั
เข้าชม : [168]
23 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google Site
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซด์ด้วย Google Site วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [158]
23 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [107]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 เบอร์โทรศัพท์
0 3268 2446  เบอร์แฟ็กซ์0 3268 2446

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี