[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
     1. หลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
     2. หลักสูตรช่างพื้นฐาน
     3. หลักสูตรอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม)


เข้าชม : 726
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
22 ถนนสวนสน  ตำบลเกาะหลัก  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3261 1762   หมายเลขโทรสาร   0 3261 1762
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี