[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
23 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ https://drive.google.com/.../1Bj1YNJfqyz5RFhGC04o.../view...
เข้าชม : [107]
23 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผอ.กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสนับสนุน นายมานพ ครุฑเผือก กำนันตำบลเกาะหลัก
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสนับสนุน นายมานพ ครุฑเผือก กำนันตำบลเกาะหลัก เครื่อข่าย กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรี
เข้าชม : [95]
23 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายหน้าที่พลเมืองตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๑๒
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวปิยวรรณ วรรณเขียว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จัดโครงการค่ายหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่เก้า ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 1 กศน.ตำบลอ่าวน้
เข้าชม : [102]
23 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจเครือข่าย ในการคัดเลือกตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายมานพ ครุฑเผือก กำนันตำบลเกาะหลัก เครื่อข่าย กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าคัดเลือ
เข้าชม : [85]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข.และครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบออนไลน์
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข.และครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการเข้า
เข้าชม : [95]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [44]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ มอบหมายการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกศน.อำเภอเมืองประจวบฯ
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกศน.อำเภอเมืองประจวบฯ ป
เข้าชม : [47]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ส่งกำลังใจในการประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมในระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมเป็นกำลังใจนางลั่นทม งุ่ยไก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่9 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื
เข้าชม : [41]
4 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
เข้าชม : [87]
4 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดให้มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของกศน.อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดย ดร.สำราญ ไกรทอง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ได้แนวทางในการเนินงานต่างและความรู้ข่าวสาร ไวรั
เข้าชม : [59]
4 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุนิช บัวทอง ครูเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผังข้อสอบ
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสุนิช บัวทอง ครูเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผังข้อสอบ และนางจิราพร ยอดแก้ว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
เข้าชม : [58]
29 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแนวทางดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นางสาวจิราพร ยอดแก้ว ครูผู้ช่วย และนายภานุพงษ์ นันทวิสาร ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแนวทางดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห
เข้าชม : [65]
29 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือน มกราคม
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือน มกราคม เกี่ยวกับการเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ
เข้าชม : [64]
29 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ รางวัลที่ 3 ไม้กวาดก้านมะพร้าวประเภทต่างๆ กศน.ตำบลคลองวาฬ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [53]
29 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
ผลการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กศน.อำเภอเมืองประจวบฯ ส่งเข้าคัดเลือก 2 สาขา ได้รับรางวัล ดังนี้ 1 สาขา บุคลากร กศน.อำเภอ/เขต รางวัลที่ 1 ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน - นางสาวปิยว
เข้าชม : [45]
22 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสวนผักพอเพียง (เพาะต้นหน่อไม้ฝรั่ง)
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และบุคลกรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสวนผักพอเพียงโดยมีกิจกรรมเพาะต้นหน่อไม้ฝรั่งปลูกผักหวานดูแล จัดการซุ้มพอเพียงต่อเนื่องจากสัปดาห์ และทำแปลงปลูกทานตะวัน ในวันที่
เข้าชม : [50]
22 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.ขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล มอบของขวัญปีใหม่ 2564
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษากศน.อำเภอเมืองฯ เพื่อส่งความสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ณ กศน.อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบฯ
เข้าชม : [53]
22 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำและสรุปรายงานการวิจัย
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสุนิช บัวทอง ครูเชี่ยวชาญ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการจัดทำและสรุปรายงานการวิจัย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [47]
22 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองฯ จัดการเรียนการสอนแบบ online โดยการสื่อสารผ่าน แอพพลิเคชันต่างๆ
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนแบบ online โดยการสื่อสารผ่าน แอพพลิเคชันต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ให้นักศึกษา กศน.ตำบล
เข้าชม : [51]
14 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่เครือข่าย กศน.
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และบุคลกรทางการศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่นางสาวศรีสุลักษณ์ เจียมเจิม ประธานชมรมวัยใสคลองวาฬ ณ หว้ากอ เครือข่ายกศน.อำเภอเมืองประจวบฯ วันที่ 8 มกราคม 2564
เข้าชม : [56]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
22 ถนนสวนสน  ตำบลเกาะหลัก  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3261 1762   หมายเลขโทรสาร   0 3261 1762
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี