เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 2/2561

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


 กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารหลักฐานในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
4.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (เสื้อเชิ้ตสีขาว) จำนวน 3 รูป
5.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
6.กรณีที่นามสกุลไม่ตรงกับบิดา-มารดาต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

หมายเลขโทรศัพท์ 032-611-762
สถานที่รับสมัคร กศน.อำเภอเมืองปรัจวบคีรีขันธ์ หรือ กศน.ตำบลใกล้บ้าน
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561 วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการเข้าชม : 294


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 2/2561 11 / ต.ค. / 2561
      รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 1/2561 15 / พ.ค. / 2561
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2560 30 / เม.ย. / 2560
      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 15 / ธ.ค. / 2558
      ข่าวสารเทียบระดับ ม.6 ใน 8 เดือน 9 / ธ.ค. / 2558