[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านประดู่ลาย ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านประดู่ลาย ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
เข้าชม : [322]
23 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้ Infographic เพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้ Infographic เพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
เข้าชม : [331]
11 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัด หาพัสดุ“พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัด หาพัสดุ“พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าชม : [238]
9 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมการใช้งานอินเตอร์และแอพพลิเคชั่้นด้วยสมาร์ทโฟน ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมการใช้งานอินเตอร์และแอพพลิเคชั่้นด้วยสมาร์ทโฟน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง เป็นประธานในกา
เข้าชม : [265]
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561
เข้าชม : [574]
1 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน วันวชิราวุธ
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน วันวชิราวุธ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
เข้าชม : [214]
15 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายอรุธพล ถังเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม การจัดเก็บข้อมูล จปฐ ณ ห้องประชุมสิงขร (ชั้น 4) สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายอรุธพล ถังเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม การจัดเก็บข้อมูล จปฐ ณ ห้องประชุมสิงขร (ชั้น 4) สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เข้าชม : [259]
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันฝนหลวง ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 2 โรงแรมประจวบแกรนด์
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในงานพิธีครั้งนี้ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชส
เข้าชม : [217]
9 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เพื่อชี้แจงมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เพื่อชี้แจงมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [198]
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวงวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
เข้าชม : [297]
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ต.ค. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีร
เข้าชม : [237]
23 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางโกศล หลักเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือวันปิยมหาราช
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางโกศล หลักเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลาง จั
เข้าชม : [251]
18 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยเท้าพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก)
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางมณีรัตน์ อัจฉริยะพันธกุล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพัฒนาตามรอยเท้าพ่อ (กิจกรรมพัฒนาเขาช่องกระจก) วันที่ 18 ตุลาคม 60 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่
เข้าชม : [246]
13 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นางโกศล หลักเมือง (รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี วันที่ 13ตุลาคม 2560 ณ วัดค
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นางโกศล หลักเมือง (รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี วันที่ 13ตุลาคม 2560 ณ วัดค
เข้าชม : [245]
13 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสัมมนา การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางโกศล หลักเมือง (รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ณ ห้อง Convention Hall สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ
เข้าชม : [222]
13 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางโกศล หลักเมือง(รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางโกศล หลักเมือง(รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพชร ปลัดจังหว
เข้าชม : [218]
5 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
เข้าชม : [341]
1 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่มกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมครูผู้สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่มกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมครูผู้สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน
เข้าชม : [426]
14 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [268]
28 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมนำบุคลากรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำบุคลากรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย.
เข้าชม : [483]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/22 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี