[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางมธุรส ศรีสุภาพ พร้อมด้วยนายนิยม ภาลีกัณฑ์ เข้าร่วมถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ
เข้าชม : [73]
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคัดเลือก บรรณาธิการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู คณะผู้จัด และคณะผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคัดเลือก บรรณาธิการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เข้าชม : [66]
2 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
เข้าชม : [114]
25 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมปฏิบัติการคัดเลือก บรรณาธิการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมปฏิบัติการคัดเลือก บรรณาธิการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดท
เข้าชม : [84]
25 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำ VTR นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. (ครั้งที่ 2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานจัดทำเป็น VTR นำเสนอผลงานวิชาการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ สำนักงาน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายสุรพงษ์ อนันตธนสาร ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำ VTR นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์
เข้าชม : [73]
25 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านระบบออนไลน์ (zoom)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางวราลี เตี้ยแจ้ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านระบ
เข้าชม : [70]
19 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
เข้าชม : [298]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ
เข้าชม : [80]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนางสาวรัชนี อาจสัญจร นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการระดับพรี
วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนางสาวรัชนี อาจสัญจร นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการระดับพรี
เข้าชม : [60]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำ VTR นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำ VTR นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เ
เข้าชม : [60]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข.และครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข.และครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ด้วยระบบออนไลน์ ประจ
เข้าชม : [56]
23 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 1 อัตรา
เข้าชม : [215]
23 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผังการออกข้อสอบ รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในวันที่ 22 มกราคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสนง.กศน.จ.ประจวบฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและคณะผู้จัดทุกท่าน พร้อมกล่าวปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผังการออกข้อสอบ รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ประ
เข้าชม : [116]
23 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 https://drive.google.com/.../1Z6GHf9oYQW5ltyI3T.../view...
เข้าชม : [114]
23 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยนางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวหิน นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ
เข้าชม : [131]
23 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผังการออกข้อสอบ รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผังการออกข้อสอบ รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2564 ​ในวันที่ 21 มกราคม 2
เข้าชม : [104]
23 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและสรุปรายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. ในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยงานการศึกษาตลอดชีวิต
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและสรุปรายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ของครู กศน. ในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยงานการศึกษาตลอดชีวิต ระ
เข้าชม : [53]
23 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ราย
วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ราย โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน
เข้าชม : [44]
23 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Ms Team ของสำนักงาน กศน. เพื่อชี้แจงการอบรมวิทยากรและแกนนำครู ข. และ ครู ค. และประชาชน เพิ่มเติม
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายอรุธพล ถังเงิน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครู ก.) เข้าประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Ms Team ของสำนักงาน กศน. เพื่อชี้แจงการอบรมวิทยากรและแกนนำครู
เข้าชม : [43]
7 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสารรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสารรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [280]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี