[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
5 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัตประจวบคีรีขันธ์
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัตประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [118]
5 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า กศน. ที่ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพหรือสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนหรือประเทศชาติ เพื่อจัดทำเป็นทำเนียบศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ประจำปี 2563
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า กศน. ที่ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพหรือสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนหรือประเทศชาติ เพื่อจัดทำเป็นทำเนียบศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน กศน.จ
เข้าชม : [112]
5 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบมายให้บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดภายในอาคาร และภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบมายให้บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดภายในอาคาร และภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช
เข้าชม : [136]
29 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [458]
23 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้
เข้าชม : [170]
21 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.และวิทยากรแกนนำดิจิทัล (ครู ก.) รุ่นที่ 1
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายอรุธพล ถังเงิน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เเละ นายภานุพงษ์ นันทวิสาร ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ เ
เข้าชม : [147]
21 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คนรุ่นหลังและเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่ประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คนรุ่นหลังและเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่ประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขัน
เข้าชม : [122]
21 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการตรวจติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) จำนวน 41 คน พร้อมกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR
เข้าชม : [118]
21 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการตรวจติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Sar) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการตรวจติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Sar) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้
เข้าชม : [134]
21 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคี
เข้าชม : [90]
21 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประชุมมอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด
ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประชุมมอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด
เข้าชม : [72]
15 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [663]
7 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางเรียงตะวัน. สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
ช่วงภาคค่ำ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางเรียงตะวัน. สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
เข้าชม : [137]
7 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางเรียงตะวัน. สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางเรียงตะวัน. สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา
เข้าชม : [126]
4 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไร บริเวณโดยรอบสำนักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นทองอุไร บริเวณโดยรอบสำนักงานกศน.จัง
เข้าชม : [117]
4 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการขยายผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่สถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนางสาวรัชนี อาจสัญจร นักวิชาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการขยายผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่สถานศึกษาในสัง
เข้าชม : [134]
1 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภา
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภา
เข้าชม : [129]
27 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการตรวจไขว้ ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA/GPAX) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยนางสาวรัชนี อาจสัญจร นักวิชาการศึกษา และนางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการตรวจไข
เข้าชม : [130]
24 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.ตำแหน่งครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\" จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแ
เข้าชม : [390]
24 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จากเดิมตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 ขยายเวลาเป็นวันที่ 1-9 ธันวาคม 2563
@@ ประกาศ @@ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จากเดิมตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 ขยายเวลาเป็นวันที่ 1-9 ธันวาคม 2563 ********************************************************************** รับสมัคร ภาคเช้าเวลา 8
เข้าชม : [264]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี