[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการนำยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำ
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดการนำยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำ
เข้าชม : [118]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมาย นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมาย นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
เข้าชม : [71]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมาย นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมาย นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด
เข้าชม : [70]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวิทยากรสังกัดสนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสมุทรคีรี ณ อุทยานวิทยา
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวิทยากรสังกัดสนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสมุทรคีรี ณ อุทยานวิทยา
เข้าชม : [70]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดสอบการทดสอบระดับชาติ (n-net) ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบุคลากร นิเทศติดตามการสอบ กศน. อำเภอเมือง
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดสอบการทดสอบระดับชาติ (n-net) ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบุคลากร นิเทศติดตามการสอบ กศน. อำเภอเมือง
เข้าชม : [71]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในนามผู้แทนกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสมุทรคีรี ได้กล่าวรายงานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในนามผู้แทนกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสมุทรคีรี ได้กล่าวรายงานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก
เข้าชม : [60]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพ
ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภ
เข้าชม : [65]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายการป
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายการป
เข้าชม : [75]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบร
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานพระบร
เข้าชม : [66]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา ประสานภารกิจของหน่วยงานและบุคลากร สำหรับการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา ประสานภารกิจของหน่วยงานและบุคลากร สำหรับการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เข้าชม : [253]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมชี้แจงการขยายผลฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีการลงดูสถานที่เพื่อการจัดฝึกอบรมโดยสรุปการป
นวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมชี้แจงการขยายผลฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีการลงดูสถานที่เพื่อการจัดฝึกอบรมโดยสรุปการป
เข้าชม : [300]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
เข้าชม : [239]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.30
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.30
เข้าชม : [345]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยระบบ VDO CONFERENCE ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยใช้โปรแกรม Zoomในการจัดการประชุม โดยมี นา
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยระบบ VDO CONFERENCE ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยใช้โปรแกรม Zoomในการจัดการประชุม โดยมี นา
เข้าชม : [226]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเส
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาส
เข้าชม : [97]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม และนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประ
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม และนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประ
เข้าชม : [101]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู
เข้าชม : [101]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวรัชนี อาจสัญจร นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.กอ.
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวรัชนี อาจสัญจร นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.กอ.
เข้าชม : [139]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา (นักวิชาการ
<iframe src=\"https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnfe.prachuap%2Fposts%2F253917699377วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม
เข้าชม : [225]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพั
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพั
เข้าชม : [113]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี