[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม และนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม และนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน
เข้าชม : [102]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณามาตรการกำกับดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการ ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบั
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณามาตรการกำกับดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการ ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบั
เข้าชม : [112]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค 19) จา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค 19) จา
เข้าชม : [166]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะเข้าพบนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังนี้ 1. โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะเข้าพบนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังนี้ 1. โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระ
เข้าชม : [159]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมทางไกล(Conference) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมทางไกล(Conference) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
เข้าชม : [166]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านปฏิบัติการทางการแพทย์และดูแลรักษาผู้ป่วย จัดหาและบริหารจัดการหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลล้างมือ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านปฏิบัติการทางการแพทย์และดูแลรักษาผู้ป่วย จัดหาและบริหารจัดการหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลล้างมือ
เข้าชม : [141]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายอรุธพล ถังเงิน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. และ ครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง ก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายอรุธพล ถังเงิน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. และ ครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง ก
เข้าชม : [114]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 เมษายน 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรัขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีนขันธ์ ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Real-Time Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชุมหัวหน้าส่วนร
วันที่ 29 เมษายน 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรัขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีนขันธ์ ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Real-Time Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชุมหัวหน้าส่วนร
เข้าชม : [89]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 เมษายน 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะบุคลากร สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย
วันที่ 13 เมษายน 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะบุคลากร สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย
เข้าชม : [109]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะบุคลากร ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับวัดธรรมิการามวรวิหาร วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง และช่วงเวลา 14.00 น. ได้นำหน้ากากเฟรชชิลมอบให้กับโรงพยาบาล
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะบุคลากร ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับวัดธรรมิการามวรวิหาร วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง และช่วงเวลา 14.00 น. ได้นำหน้ากากเฟรชชิลมอบให้กับโรงพยาบาล
เข้าชม : [117]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 เมษายน 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสุภาวดี สุนทโรสถ์ เป็นผู้แทนนำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 800 ชิ้น โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและบุคลากร ทั้ง 8 อำเภอ รวมพลังช่วยชาติ
วันที่ 6 เมษายน 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสุภาวดี สุนทโรสถ์ เป็นผู้แทนนำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 800 ชิ้น โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและบุคลากร ทั้ง 8 อำเภอ รวมพลังช่วยชาติ
เข้าชม : [108]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวเมธินี กำไลเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์สอบ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวเมธินี กำไลเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์สอบ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [91]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุภาวดี สุนทโรสถ์ และนางวราลี เตี้ยแจ้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กำกับดูแล และแก้ไขปั
เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุภาวดี สุนทโรสถ์ และนางวราลี เตี้ยแจ้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ กำกับดูแล และแก้ไขปั
เข้าชม : [105]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบุคลากรร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้รับมาจาก กศน.อำเภอกุยบุรี กศน.อำเภอทับสะแก และกศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบุคลากรร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้รับมาจาก กศน.อำเภอกุยบุรี กศน.อำเภอทับสะแก และกศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้
เข้าชม : [98]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากนางสาววรวรรณ จิตรนิยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี และนางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก เพื่อนำไปมอบต่อใ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากนางสาววรวรรณ จิตรนิยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี และนางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก เพื่อนำไปมอบต่อใ
เข้าชม : [123]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. รายงาน ศธ 360 องศา กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าถ่ายทำการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการนี้ได้สัมภาษณ์ นางเรียงตะวัน ส
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. รายงาน ศธ 360 องศา กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าถ่ายทำการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการนี้ได้สัมภาษณ์ นางเรียงตะวัน ส
เข้าชม : [149]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีข้นธ์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้บริหาร กศน.อำเภอและบุคลากรทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยมีนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีข้นธ์ เป็นประธานในการประชุม มีผู้บริหาร กศน.อำเภอและบุคลากรทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม
เข้าชม : [97]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับนางมณียา ถมปัด ผอ.กศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร์พร้อมคณะบุคลากร กศน.อำเภอบ้านลาด และนางสาวกรรณิการ์ ประสิทธิ์พร ครู กศน.ตำบลท่าช้าง กศน.อำเภอบ้านลาด จัง
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับนางมณียา ถมปัด ผอ.กศน.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร์พร้อมคณะบุคลากร กศน.อำเภอบ้านลาด และนางสาวกรรณิการ์ ประสิทธิ์พร ครู กศน.ตำบลท่าช้าง กศน.อำเภอบ้านลาด จัง
เข้าชม : [109]
12 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากร เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 และวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้อ
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากร เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 และวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้อ
เข้าชม : [110]
8 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนคำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้บริการกับนักเรียนและปร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนคำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้บริการกับนักเรียนและปร
เข้าชม : [140]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี