[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
25 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
นายสหรัฐ พูลนาค รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ
เข้าชม : [294]
14 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสหรัฐ พูลนาค รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
นายสหรัฐ พูลนาค รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
เข้าชม : [327]
14 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
นายสหรัฐ พูลนาค รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.เพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สนง.กศน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางวราลี เตี๊ยแจ้ จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรี
เข้าชม : [251]
5 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหาร กศน.อำเภอและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายสหรัฐ พูลนาค
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหาร กศน.อำเภอและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายสหรัฐ พูลนาค
เข้าชม : [320]
3 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา(ITW51) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา(ITW51) ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [439]
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [791]
30 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เข้าชม : [445]
30 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายอรุธพล ถังเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51)
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายอรุธพล ถังเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51)
เข้าชม : [483]
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เข้าชม : [425]
11 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามผลการดำเนินการคามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมุ่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)
การติดตามผลการดำเนินการคามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมุ่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)
เข้าชม : [367]
10 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
การคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
เข้าชม : [311]
27 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบนโยยายและแนวทางการปฏิบัติตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ
เข้าชม : [489]
26 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา จัด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา จัด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ
เข้าชม : [366]
26 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [305]
29 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข.และครู ค. หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และการเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) ประจำปีงบประมาณ 2561
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายอรุธพล ถังเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข.และครู ค. หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และการเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) ปร
เข้าชม : [409]
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้แกนนำวิทยากรจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 และ รุ่นที
นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้แกนนำวิทยากรจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps For Education ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 และ รุ่นท
เข้าชม : [471]
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านท่ามะนาว ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านท่ามะนาว ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน วันที่ 15 มกราคม 2561
เข้าชม : [456]
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านหัวเขา ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านหัวเขา ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก วันที่ 11 มกราคม 2561
เข้าชม : [506]
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ ตำบล ทับสะแก ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ ตำบล ทับสะแก ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก วันที่ 10 มกราคม 2561
เข้าชม : [385]
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านเกาะสีดา ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ เน็ตประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านเกาะสีดา ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก วันที่ 9 มกราคม 2561
เข้าชม : [398]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี