[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

รายละเอียด
29-06-60 การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงาน
                -
คู่มือการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงาน
                - พ
รบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล่้อมในการทำงาน 2554
                - สรุปสาระสำคัญแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ-พ.ศ.-2558
                - กฎกระทรวง เกี่ยวกัวความปลอดภัยในการทำงาน (อัคคีภัย)

04-09-2559  การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2558 
                   - ประเมินห้องเรียนสีขาว
                   - ประเมินสถานศึกษาสีขาว
                   - ใบสมัครเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

- แบบฟอร์มขอจัดตั้งลูกเสือ

ตาราง รายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ กศน.

ข้อมูลกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชุมชนในภาวะปกติและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550


-
ประกาศ  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

-
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย


-คู่มือ การรับคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

เข้าชม : 1789
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี