[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
12 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการสรรหาและคัดเลือกกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ เรื่องการสรรหาและคัดเลือกกรรการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [43]
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าชม : [50]
8 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
เข้าชม : [124]
27 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผ่านการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผ่านการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
เข้าชม : [288]
21 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
เข้าชม : [286]
7 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
เข้าชม : [232]
21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั้่วไป ตำแหน่งครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั้่วไป ตำแหน่งครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
เข้าชม : [306]
17 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา
เข้าชม : [340]
15 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [195]
15 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [249]
2 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพระ
ลงนามถวายพระพระ
เข้าชม : [208]
27 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะวิธีการสอบข้อเขียน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะวิธีการสอบข้อเขียน
เข้าชม : [322]
25 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [184]
22 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
เข้าชม : [358]
17 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\"
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\"
เข้าชม : [297]
6 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-2564
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-2564
เข้าชม : [376]
2 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
เข้าชม : [343]
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ปข.) ครั้งที่ 2/2564
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ปข.) ครั้งที่ 2/2564
เข้าชม : [271]
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายนิยม ภาลีกัณฑ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อ
เข้าชม : [208]
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๔ นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1/256
เข้าชม : [208]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
นายอรุธพล ถังเงิน (aruttapol@gmail)
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี