[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
17 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\"
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\"
เข้าชม : [30]
6 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-2564
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-2564
เข้าชม : [67]
2 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
เข้าชม : [111]
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ปข.) ครั้งที่ 2/2564
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ปข.) ครั้งที่ 2/2564
เข้าชม : [79]
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายนิยม ภาลีกัณฑ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อ
เข้าชม : [82]
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๔ นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1/256
เข้าชม : [75]
19 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุม Online ผู้บริหาร กศน.จังหวัด พ.ศ.2564
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม Online ผู้บริหาร กศน.จังหวัด พ.ศ.2564 โดยมีนายวรัท พฤกษาทวีกุ
เข้าชม : [83]
16 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน โครงการเปิดโลกวิชาการ Open House
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน โครงการเปิดโลกวิชาการ Open House ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [82]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมดเข้ารับฟัง ดร.รักไทย บูรพ์ภาค อนุกรรมการประจำคณะกรรมธิการการพลังงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมดเข้ารับฟัง ดร.รักไทย บูรพ์ภาค อนุกรรมการประจำคณะกรรมธิการการพลังงาน
เข้าชม : [54]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เข้าชม : [50]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กล่าวขอบคุณคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
กล่าวขอบคุณคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคดิจิทัลตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่
เข้าชม : [58]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวรัชนี อาจสัญจร นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ ณ ห้องประชุมช่องกระจก (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [53]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง
ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางมธุรส ศรีสุภาพ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง ณ โรงแรมเบย
เข้าชม : [44]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการโครงการความร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวรัชนี อาจสัญจร นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการโครงการความร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห
เข้าชม : [17]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในเขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2564
ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางวราลี เตี้ยแจ้ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวกาญจนา ใจบุญ ครู กศน.ตำบล และนายพงษ์พิสุทธ์ แย้มศรี ครู ศศช. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)ยุทธศาสตร์
เข้าชม : [20]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคคลากร สำนักงาน กศน. ทำบุญถวายผ้าไตรและตาลปัตร และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ที่อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 6 เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการของ กศน.ที่สร้างสรรรค์ สร้างงานให้เจริญก้าวหน้ามาเป็น
นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคคลากร สำนักงาน กศน. ทำบุญถวายผ้าไตรและตาลปัตร และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ที่อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 6 เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการของ กศน.ที่สร้างสรรรค์ สร้างงานให้เจริญก้าวหน้ามาเป็น
เข้าชม : [22]
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม Online ผู้บริหาร กศน.จังหวัด พ.ศ.2564
ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม Online ผู้บริหาร กศน.จังหวัด พ.ศ.2564 โดยมีนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [25]
4 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 อัตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์ การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 อัตรา
เข้าชม : [144]
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานตา
ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระด
เข้าชม : [53]
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางมธุรส ศรีสุภาพ พร้อมด้วยนายนิยม ภาลีกัณฑ์ เข้าร่วมถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ
เข้าชม : [56]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี