[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 


จัดซื้อ-จัดจ้าง


10-02-2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอบางสะพาน


14-01-2564 ประกาศ เรื่อง รายการคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


16-05-2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักอาจารย์ 2 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


15-05-2563  ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
ราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 1 แห่ง 


12-05-2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
12-05-2563 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


08-05-2563  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี 
08-05-2563  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี 


13-04-2563  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


09-04-2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


01-04-2563 เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การเช่ารถยนต์
01-04-2563 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-04-2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

13-02-2563 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบรายวิชาเลือกโดยเฉพาะวิธีเจาะจง


11-02-2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


31-01-2563 ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)


27-01-2563 ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
                    ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอปราณบุรี ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 1 แห่ง

27-01-2563  ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  ค่าปรับปรุงห้องสมุดอำเภอกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง


27-01-2563  ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
                    
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                    จำนวน 1 แห่ง
                            


03-09-2562    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2562


17-10-2561    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


17-10-2561    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
17-10-2561    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                             - เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                             - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 


25-05-61   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
                 จัดซื้อหนังสือ ชุด สืบสานพระราชปณิธาน รัชการลที่ 9


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้่รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ร่างขอบเขตงาน การเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการจำนวน 2คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


 

 

 เข้าชม : 738
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
นายอรุธพล ถังเงิน (aruttapol@gmail)
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี