[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 


        สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่อย่อ “สำนักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  22 ถนนสวนสน ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 3 กิโลเมตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3,200,000 บาท โดยปัจจุบันมี นางเรียงตะวันสิทธิเชนทร์ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าชม : 268
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
นายอรุธพล ถังเงิน (aruttapol@gmail)
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี