[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 
นางสาวสุทธิกานต์ แย้มนิล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวหิน


 

 
นางบุญมา ม่วงศรี
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราณบุรี


 

 
นางสาวกัญรินทร์ คิดควร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามร้อยยอด


 

 
นางสาววรวรรณ จิตรนิยม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุยบุรี


 

 
นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์

 

 
นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก


 

 
นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน


 

 
นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์
 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย

 


เข้าชม : 934
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
นายอรุธพล ถังเงิน (aruttapol@gmail)
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี