[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


รายงานการประชุม
 


 ประจำปีงบประมาณ 2564


- เดือนตุลาคม 2564  

- เดือนพฤศจิกายน 2564 

 - เดือนธันวาคม 2564 

- เดือนมกราคม 2564 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

- เดือนมีนาคม 2564 


 ประจำปีงบประมาณ 2563


เดือนพฤศจิกายน 2562   

เดือนธันวาคม 2562 

เดือนมกราคม 2563 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

เดือนมีนาคม 2563

เดือนเมษายน 2563 

เดือนพฤษภาคม 2563 

- เดือนกรกฎาคม 2563 

 - เดือนสิงหาคม 2563 


 ประจำปีงบประมาณ 2562


 - เดือนมกราคม 2562   

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

 - เดือนเมษายน 2562   

- เดือนพฤษภาคม 2562   ประจำปีงบประมาณ 2561


เดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1 

เดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 2 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

เดือนมีนาคม 2561  


 ประจำปีงบประมาณ 2560


- เดือนตุลาคม 2559 

เดือนธันวาคม 2559 

เดือนมีนาคม 2560 

เดือนพฤศจิกายน 2560 


 ประจำปีงบประมาณ 2559


- เดือนตุลาคม 2558 

เดือนธันวาคม 2558 

เดือนมกราคม 2559 

เดือนมีนาคม 2559 

เดือนพฤษภาคม 2559 

เดือนมิถุนายน 2559 

เดือนสิงหาคม 2559  เข้าชม : 92
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
aruttapol@hotmail [อรุธพล ถังเงิน (ป๊อป)]
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี