[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 กลุ่มงานสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


- กลุ่มอำนวยการ

          - งานบริหารบุคลากร 

          - งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

          - งานพัสดุ  

          - งานประชาสัมพันธ์  

- งานธุรการ  
 


 

- กลุ่มตรวจสอบภายใน 
     
        - 
งานตรวจสอบภายใน 


- กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

         - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- งานการศึกษาต่อเนื่อง 


- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

         - งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 


- กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย 
 
           - งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย 


- กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

         - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 

          - กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 


- กลุ่มนิเทศ และการติดตามประเมินผล  

        - งานนิเทศ และการติดตามประเมินผล  เข้าชม : 757
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
นายอรุธพล ถังเงิน (aruttapol@gmail)
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี