[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
             

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
นางมธุรส ศรีสุภาพ
นักวิชาการศึกษา

 
นางสาวรัชนี อาจสัญจร
นักวิชาการศึกษา

 
นางสาวพรวัฒนา เพชรโรจน์
นักวิชาการศึกษา


 
นางวราลี เตี้ยแจ้
นักจัดการงานทั่วไป

 
นางสาวจันทร์ทิมา ประสงค์กิจ
นักจัดการงานทั่วไป

 
นางสาวเมธินี กำไลเพ็ชร
นักจัดการงานท่ัวไป

 
นางสาวมลธริณา ยิ้มแย้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
นางสาวยุพิน สมหมาย
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
นางสาวพิศนภา ลาวิลัย
นักจัดการงานทั่วไป

 
นายมกรานนท์ ตรงบรรทัด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

     

 
นางสาวบุหลัน เผื่อนศรีเมือง
นักวิชาการพัสดุ

 
นายนิยม ภาลีกัณฑ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นายอรุธพล ถังเงิน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
 นายต่อศักดิ์ สุนทโรสถ์
พนักงานขับรถยนต์

 นายวาทิตย์ จวบนก
พนักงานขับรถโมบาย
 

 
นางสาวธันฐภัทร์ เปรมจิตรชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 


เข้าชม : 7012
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22 ถนนสวนสน  ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032611586,032611589(Fax)
นายอรุธพล ถังเงิน (aruttapol@gmail)
FaceBook
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี