เนื้อหา : พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9.
หมวดหมู่ :
หัวข้อเรื่อง : ด้านสวัสดิการและสังคม

พุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


4. ด้านสวัสดิการและสังคม

1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน.

2. โครงการ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

3. โครงการส่งเสริมสหกรณ์.

4. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา.

5. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน.เข้าชม : 822


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในหมวดหมู่นี้