เนื้อหา : พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9.
หมวดหมู่ :
หัวข้อเรื่อง : ด้านสาธารณสุข

พุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


6. ด้านสาธารณสุข

1. โครงการ TO BE NUMBER ONE.

2. โครงการฟันเทียมพระราชทานเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฯ.

3. โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

4. โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.เข้าชม : 772


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในหมวดหมู่นี้