เนื้อหา : หนังสือเรียน กศน.
หมวดหมู่ : สาระการประกอบอาชีพ
หัวข้อเรื่อง : สาระการประกอบอาชีพ

ศุกร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


 

สาระการประกอบอาชีพ


การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003 ประถม       คลิกที่นี่

การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่


ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 ประถม             คลิกที่นี่

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001 ม.ต้น              คลิกที่นี่

ช่องทางการขยายอาชีพ อช 31001 ม.ปลาย            คลิกที่นี่


ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002 ประถม            คลิกที่นี่

ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 ม.ต้น                 คลิกที่นี่

ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002 ม.ปลาย              คลิกที่นี่
เข้าชม : 269


สาระการประกอบอาชีพ 5 อันดับล่าสุด

      สาระการประกอบอาชีพ 5 / มี.ค. / 2564