เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง

ศุกร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 111


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา \"แม่ฟ้าหลวง\" 17 / เม.ย. / 2564
      รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-2564 6 / เม.ย. / 2564
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง 2 / เม.ย. / 2564
      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ปข.) ครั้งที่ 2/2564 19 / มี.ค. / 2564
      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 19 / มี.ค. / 2564