[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 


ข้อมูลพื้นฐานของ
กศน.อำเภอปราณบุรี

  ประวัติความเป็นมาของ กศน.อำเภอปราณบุรี

                        ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราณบุรีได้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาเมื่อปี .. 2537  โดยมี นายโสภณ  นาขวัญเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราณบุรี ใช้อาคารสำนักงานร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปราณบุรี  ตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ต่อมาในปีพ.. 2547 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นางบุญมา  ม่วงศรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี ถึงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราณบุรี เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี .. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 หลังจากได้ประกาศในพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 ส่งผลให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย มีเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้ชื่อย่อเลขาธิการ กศน. มีฐานะเป็นอธิบดีให้มีสำนักงาน กศน. กทม. จังหวัด เป็นหน่วยงานการศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
 

  สถานที่ตั้ง

        อำเภอปราณบุรีประกอบด้วย ตำบลวังก์พง  ตำบลเขาน้อย ตำบลปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ ตำบลหนองตาแต้ม เทศบาลตำบลปราณบุรี ตำบลเขาจ้าว เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ พื้นที่ 15488 ตารางกิโลเมตร หรือ 96,802.60 ไร่ อำเภอปราณบุรีครอบคลุมทะเลอ่าวไทยระยะขนาน 1,000 เมตร อำเภอปราณบุรีและครอบคลุมทะเลอ่าวไทยระยะขนาน 1,000  เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

                            ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอหัวหิน
                            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ่าวไทย 
                            ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอสามร้อยยอด
                            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี
เข้าชม : 2611
 
 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี
ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐ เบอร์แฟ็กซ์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี