[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

โครงสร้างบุคลากร


ผู้บริหารสถานศึกษา
นางบุญมา  ม่วงศรี
ผอ.กศน.อำเภอปราณบุรี
 

ข้าราชการ
 
นางวิภารัตน์ ชาแจ้ง
ครู (ครูชำนาญการ)


พนักงานราชการ
นางเครือวัลย์  หน่อทิม
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวจรวยพร  จันทร์ชูกลิ่น
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวอรพรรณ  ทับทิมแดง
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 
 
 
นางสาวนิตยา  โพธิ์ภิขุ
ครู กศน.ตำบลวังก์พง
นางสาวนันทะกาญจน์  ชิวปรีชา
ครู กศน.ตำบลปราณบุรี
นางสุรีรัตน์  แสนเพชร
ครู กศน.ตำบลปากน้ำปราณ
นางสาวดอกอ้อ  กล้าหาญ
ครู  กศน.ตำบลเขาน้อย


นายสกล  บัวคลี่
ครู  กศน.ตำบลหนองตาแต้ม
นายชัยพร  ขันทอง
ครู  กศน.ตำบลเขาเจ้า

นางสาวกมลมาศ คล้ายเพ็ญ
ครู  กศน.เทศบาลปากน้ำปราณ
นางสาวณัฐพร  จันทร์ชูกลิ่น
ครู กศน.ตำบลเขาน้อย

 


ลูกจ้างชั่วคราว


 

นางสาวธนาภรณ์ เอี่ยมศิริ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยรัตน์  ขันทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุรพงศ์  แซ่อ้อ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสำลี  แก้วไทรหงวน
แม่บ้าน


 


เข้าชม : 1644
 
 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี
ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐ เบอร์แฟ็กซ์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี