[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
11 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ให้กับนักศึกษา กศน.พลเรือนและทหาร
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอปราณบุรี ดำเนินการ การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ให้กับนักศึกษา กศน.พลเรือนและทหาร ณ ค่ายธนะ
เข้าชม : [252]
11 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ เพื่อประเมินเทียบระดับนักศึกษามิติประสบการณ์เชิงประจักษ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วย นางวิภารัตน์ ชาแจ้ง ข้าราชการครูชำนาญการ และนางสาวนันทะกาญน์ ชิวปรีชา ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ เพื่อประเมินเทียบระดับนักศึกษามิติประสบการณ์เชิงประจักษ์ภาคเรียนที่
เข้าชม : [270]
11 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยระบบเพอร์มาคัลเชอร์
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาว อรพรรณ ทีบทิมแดง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นิเทศน์โครงการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยระบบเพอร์มาคัลเชอร์ ณ ศาลาบ้านฝั่งท่า หมู่ท่ี 5 ตำบล วังก์พง อำเ
เข้าชม : [273]
11 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน หลักสูตร ช่างไม้
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปัญจรัศม์ ไชยพันธ์ ครู กศน.เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จัดโครงการชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน หลักสูตร ช่างไม้ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านคลองเก่า เทศบาลปากน้ำป
เข้าชม : [280]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับข้อสอบ N-NET จากสำนักงาน กศน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี รับข้อสอบ N-NET จากสำนักงาน กศน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [294]
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ กศน.อำเภอปราณบุรี
สำนักงาน กกต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบ นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ กศน.อำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหัวดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [59]
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นางบุญมา ม่วงศรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้ นางสาวดอกอ้อกล้าหาญ ครู กศน.ตำบลเขาน้อย จัดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีนางบุญมา ม่วงศรี ผอ.กศน.อำเภอปราณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวัน
เข้าชม : [80]
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาววรวรรณ จิตรนิยม ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอกุยบุรี
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาววรวรรณ จิตรนิยม ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอกุยบุรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กศน.อำเภอกุยบุรีิ จังห
เข้าชม : [78]
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน ในการประชุมภาระกิจพิเศษ ให้กับ ครูและบุคลากร เรื่อง การจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอปราณบุรี
เข้าชม : [72]
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางบุญมา ม่วงศรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายชาญ ตันติธรรมถาวร ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [70]
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นางบุญมา ม่วงศรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมกับบุครากร กศน.อำเภอปราณบุรีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [81]
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรตุ๊กตาถุงเท้าการบูรหอม
นางบุญมนางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมาย นางสาวนันทะกาญจน์ ชิวปรีชา ครู กศน.ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรตุ๊กตาถุงเท้าการบูรหอม จำนวน 5 ชั่วโมง ณ ม.3 บ้านนาห้วย ต.ปราณบ
เข้าชม : [68]
28 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ENGLISH FOR LIFE สนุกกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ENGLISH FOR LIFE สนุกกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมีนางสาวกนกวรรณ พูลทอง ครู กศน.ตำบลเขาน้อย ผู้จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 ณ ห้
เข้าชม : [86]
28 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ช่างไม้
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี เข้านิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ ช่างไม้ ขอ นายสกล บัวคลี่ ครู กศน.ตำบลหนองตาแต้ม ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องเรียนหมายเลข 2 ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขั
เข้าชม : [95]
28 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาวิชาการเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาติวเข้ม n-net
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี ได้มอบหมายให้ นางวิภารัตน์ ชาแจ้ง จัดโครงการพัฒนาวิชาการเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาติวเข้ม n-net ณ ปาล์ม ปราณ รีสอร์ท วันที่ 28-31 มกราคม 2562
เข้าชม : [93]
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน หลักสูตร การออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี ได้มอบหมายให้ นางวิภารัตน์ ชาแจ้ง นิเทศโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน หลักสูตร การออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ดำเนินการโดยนาง
เข้าชม : [99]
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ
นางบุญมา ม่วงศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวจรวยพร จันทร์ชูกลิ่น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ วันที่ 20 - 25 มกราคม 2562 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ค่ายลู
เข้าชม : [107]
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. และ ครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการตลาดและสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2562
นางบุญมา ม่วงศรี ผอ.กศน.อำเภอปราณบุรี พร้อมกับ และคณะครู กศน.อำเภอปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. และ ครู ค. สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการตลาดและสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โร
เข้าชม : [92]
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเลี้ยง ภาคค่ำ วันครู 62 คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง อำเภอปราณบุรี
นางบุญมา ม่วงศรี ผอ.กศน.อำเภอปราณบุรี พร้อมกับ และคณะครู กศน.อำเภอปราณบุรี เข้าร่วมงานเลี้ยง ภาคค่ำ วันครู 62 คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง อำเภอปราณบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ตำบล ปราณบุรี อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [93]
16 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 62 คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง อำเภอปราณบุรี วันที่ 16 มกราคม 2562
นางบุญมา ม่วงศรี ผอ.กศน.อำเภอปราณบุรี พร้อมกับ และคณะครู กศน.อำเภอปราณบุรี เข้าร่วมพีธี วันครู 62 คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง อำเภอปราณบุรี วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ตำบล ปราณบุรี อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [90]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี
ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐ เบอร์แฟ็กซ์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี