[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยมีงานทำ
ประชาสัมพันธ์ \"ไทยมีงานทำ\"
เข้าชม : [181]
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวเด่น
พิธีมอบรางวัลและนำเสนอผลงานของสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค
วันที่ 9 กันยายน 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี และบุคลากร กศน. อำเภอปราณบุรี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและนำเสนอผลงานของสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค ที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณา
เข้าชม : [304]
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวเด่น
กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี และบุคลากร กศน. อำเภอปราณบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าวัดปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต ชีวิตมีสุข” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้า
เข้าชม : [323]
8 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565
นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอปราณบุรี เข้ารับการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เข้าชม : [602]
5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมขับเคลื่อนตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอปราณบุรี ร่วมขับเคลื่อนตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 ณ กศน. อำเภอปราณบุรี จัง
เข้าชม : [484]
20 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทะกาญจน์ ชิวปรีชา ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน. อำเภอปราณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
เข้าชม : [406]
15 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราณบุรี ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) ณ วัดหนองต
เข้าชม : [414]
15 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราณบุรี ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) ณ วัดหนองต
เข้าชม : [360]
31 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบวุฒิการศึกษา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบวุฒิการศึกษาให้ นางสาวสุวิมล พุ่มซ้อน นักศึกษา กลุ่มวัดเขาน้อย (บน) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับม
เข้าชม : [208]
30 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีอุปสมบท
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราณบุรี ร่วมพิธีอุปสมบท
เข้าชม : [260]
27 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเกียรติบัตร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปราณบุรี รับมอบเกียรติบัตร จาก นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรี
เข้าชม : [254]
12 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่ง คสช.ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศ
เข้าชม : [196]
4 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ธันวาคม 2564 วันดินโลก
#วันดินโลก #worldSoilDayThailand
เข้าชม : [366]
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบวุฒิการศึกษา ให้ผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบวุฒิการศึกษาให้ นางสาวสุภาพร สามคำนิล นักศึกษา กศน.ตำบลเขาน้อย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศ
เข้าชม : [390]
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ “Pranburi Library Delivery ส่งเสริมการอ่านสู่มือคุณ”
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้ นายสกล บัวคลี่ ครู กศน.ตำบล และนางสาวนริศา ราชผล ครูบ้านยามชายแดน จัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ “Pranburi Library Delivery ส่
เข้าชม : [368]
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร​ปันความรู้​ สู่สุขภาพดี จำนวน 6 ชั่วโมง
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้ นายสกล บัวคลี่ ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร​ปันความรู้​ สู่สุขภ
เข้าชม : [380]
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการทำอาหารเพื่อสุขภาพ “การทำผักกาดขาวห่อหมูสับ” จำนวน 6 ชั่วโมง
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้ นางเครือวัลย์ หน่อทิม ครูอาสาสมัครฯ ลงพื้นที่นิเทศการจัดจัดโครงการการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต กศน.เทศบาลปากน้ำปราณ ปีงบประมาณ 2565 หลัก
เข้าชม : [345]
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลักสูตรการทำอาหารเพื่อสุขภาพ “การทำผักกาดขาวห่อหมูสับ” จำนวน 6 ชั่วโมง
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้ นางสาวกมลมาศ คล้ายเพ็ญ ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต กศน.เทศบาลปากน้ำปราณ ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการทำอ
เข้าชม : [286]
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพระราชทาน \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์”
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอปราณบุรี เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพระราชทาน \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา
เข้าชม : [126]
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการอบรมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ รุ่นที่ 2
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวกัญรินทร์ คิดควร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการอบรมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชี
เข้าชม : [128]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี
ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐ เบอร์แฟ็กซ์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี