สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบฯจัดโครงการประชุมปฏิบัติการคัดเลือก
และบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
         สำนักงานกศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการประชุมปฏิบัติการคัดเลือกและ
บรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553
หลักสูตร กศน.2551 โดยนายเรืองฤทธิ์  ชมพูผุดผ่อง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดประจวบฯ
นายธนกร  เกื้อกูล  รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ
 และพนักงานราชการร่วมกันคัดเลือกและบรรณาธิการแบบทดสอบเพื่อให้ได้ต้นฉบับ       
สำหรับใช้ในการสอบปลายภาคเรียนและสำหรับสอบซ่อม ในระหว่างวันที่ 23 - 24
กุมภาพันธ์ 2554  ณ  เรือนชบารีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ
 
 
กิจกรรมอื่น ๆ
 
 
 
LOG IN
User Name
 
Password
 
 
กศน.อำเภอหัวหิน
กศน.อำเภอปราณบุรี
กศน.กุยบุรี
กศน.อำเภอทับสะแก
กศน.อำเภอบางสะพาน
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย
You did not upload swfobject.js or you do not have flash installed
 
 
 
 
 
 
counter
 
ปรับปรุงเว็บวันที่ 18 ม.ค 53
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 22 ถ.สวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร.032-611586