[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
26 / ก.พ. / 2558 : เรื่องเด่นวันนี้
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กศน.อำเภอสามร้อยยอด ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [536]
25 / ก.พ. / 2558 : เรื่องเด่นวันนี้
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.อำเภอสามร้อยยอด จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
เข้าชม : [723]
9 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [532]
3 / ก.พ. / 2558 : เรื่องเด่นวันนี้
โครงการค่ายค่านิยม 12 ประการ เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน
กศน.อำเภอสามร้อยยอด จัดกิจกรรมค่ายค่านิยม 12 ประการ เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [487]
20 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [512]
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2558
กศน.อำเภอสามร้อยยอด และห้องสมุดประชาชนอำเภอสามร้อยยอดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2558 ณ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าชม : [446]
19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด วันที่ 17 ธันวาคม 2557
กศน.อำเภอสามร้อยยอดรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด วันที่ 17 ธันวาคม 2557
เข้าชม : [431]
18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558
กศน.อำเภอสามร้อยยอด ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
เข้าชม : [440]
16 / ธ.ค. / 2557 : เรื่องเด่นวันนี้
อบรมพัฒนาเว็ปไซต์ กศน.อำเภอ
บุคลากรกศน.อำเภอสามร้อยยอดเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาเว็ปไซต์ กศน.อำเภอ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557
เข้าชม : [369]
13 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสามร้อยยอดรับสมัครนักศึกษา2/2557
กศน.อำเภอสามร้อยยอดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน2/2557ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าชม : [475]
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอสามร้อยยอด
กศน.อำเภอสามร้อยยอด จัดประชุมองค์กรนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ของ องค์กรนักศึกษาระดับอำเภอโดยมีตัวแทนองค์กรนักศึกษาจากทุก กศน.ตำบลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสามร้อยยอด
เข้าชม : [698]
10 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสามร้อยยอดเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
กศน.อำเภอสามร้อยยอดเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2556
เข้าชม : [572]
15 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2556มีประเด็นสำคัญในที่ประชุมดังนี้ การพัฒนาครูกศน. โครงการยกระดับการศึกษา
เข้าชม : [925]
12 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสามร้อยยอด ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.อำเภอสามร้อยยอด ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556 รวม จำนวน 5 สนามสอบประกอบด้วย สนามสอบโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด , สนามสอบโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ , สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองขาม , สนามสอบโรงเรียนบ้านลาดวิถี และ สนามสอบโร
เข้าชม : [653]
19 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. เปิดโครงการ \\\"บ้านหนังสืออัจฉริยะ\\\"
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน กศน. เปิดโครงการ \\\"บ้านหนังสืออัจฉริยะ\\\" สำหรับในการเปิดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบป้ายโครงการบ้านหนังสืออัจฉยา แก่สำนักงาน กศน. 77
เข้าชม : [682]
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวันครู 16 มกราคม 2556
ผู้อำนวยการขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุลและบุคลากร กศน.อำเภอสามร้อยยอด ร่วมกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดโดย คุรุสภาเขตพื้นที่กาีรศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เข้าชม : [424]
9 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
เข้าชม : [406]
3 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอสามร้อยยอด ขอพรปีใหม่ จากนายอำเภอและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร กศน.อำเภอสามร้อยยอด ขอพรปีใหม่จากนายอำเภอและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 3 มกราคม 2556
เข้าชม : [374]
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยอดนักอ่าน
กศน.อำเภอสามร้อยยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอสามร้อยยอด
เข้าชม : [340]
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมยอดนักอ่าน
กศน.อำเภอสามร้อยยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอสามร้อยยอด
เข้าชม : [353]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามร้อยยอด
หมู่ที่ 8   ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-3268-4204   0-3268-4220    เบอร์โทรสาร 0-3268-4204
http://prachuap.nfe.go.th/samroiyod/   facebook:กศน.อำเภอสามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี