[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
11 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทับสะแก รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
กศน.อำเภอทับสะแก รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
เข้าชม : [6]
9 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมการเรียนรู้ Class Room Online Live ผ่าน ZOOM โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันสภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะ ทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ” ครั้งที่ 3
ร่วมอบรมการเรียนรู้ Class Room Online Live ผ่าน ZOOM โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันสภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะ ทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ” ครั้งที่ 3
เข้าชม : [7]
6 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก เข้าร่วมประชุมหัวน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก เข้าร่วมประชุมหัวน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : [16]
6 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทับสะแก ประชุมคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564)
กศน.อำเภอทับสะแก ประชุมคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564)
เข้าชม : [16]
6 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทับสะแก เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กศน.อำเภอทับสะแก เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เข้าชม : [14]
6 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก ร่วมประชุมสหวิชาชีพเพื่อจัดทำแนวทางการช่วยเหลือ แก้ไข บำบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก ร่วมประชุมสหวิชาชีพเพื่อจัดทำแนวทางการช่วยเหลือ แก้ไข บำบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
เข้าชม : [14]
3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทับสะแก ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์ เนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔”
กศน.อำเภอทับสะแก ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์ เนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔”
เข้าชม : [22]
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ห้องเรียนที่ 3 ครั้งที่ 2 ปฐมนิเทศ
เข้าร่วมประชุมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ห้องเรียนที่ 3 ครั้งที่ 2 ปฐมนิเทศ
เข้าชม : [29]
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ห้องเรียนที่ 3 ครั้งที่ 1
เข้าร่วมประชุมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ห้องเรียนที่ 3 ครั้งที่ 1
เข้าชม : [35]
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับสะแก ด้วยระบบ Zoom
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับสะแก ด้วยระบบ Zoom
เข้าชม : [35]
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [32]
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบOnline หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบOnline หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
เข้าชม : [26]
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าาร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการพิจารณาและกลั่นกรองการย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในจังหวัด
เข้าาร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการพิจารณาและกลั่นกรองการย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในจังหวัด
เข้าชม : [6]
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทับสะแก เข้าร่วมประชุมการเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กศน.อำเภอทับสะแก เข้าร่วมประชุมการเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เข้าชม : [42]
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทับสะแก ตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
กศน.อำเภอทับสะแก ตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563
เข้าชม : [45]
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับสะแก ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กรณีสอบนอกตาราง)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับสะแก ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กรณีสอบนอกตาราง)
เข้าชม : [44]
8 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับสะแก ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กรณีสอบนอกตาราง)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับสะแก ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กรณีสอบนอกตาราง)
เข้าชม : [61]
5 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทับสะแก จัดการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอทับสะแก จัดการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [55]
3 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการรับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการรับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [51]
3 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “กาดดอนทราย 63”
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “กาดดอนทราย 63”
เข้าชม : [45]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทับสะแก
ที่อยู่ 126/4-5 หมู่ที่ 4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 032-546102 เบอร์แฟ็กซ์ 032-671669 
e-mail: nfe.thapsakae@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี