เนื้อหา : โครงการ/กิจกรรม
หมวดหมู่ : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หัวข้อเรื่อง : ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำน้ำพริกแกง

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


 นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล ผอ.กศน.อำเภอทับสะแก มอบหมายให้นางสาวสุลีมาศ มากหลาย ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำน้ำพริกแกง กศน.ตำบลแสงอรุณ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2564 ณ ศาลา ม.6 บ้านซังชะม่วง ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง และชาวบ้านมีความสนใจในการฝึกอาชีพเป็นอย่างดีเข้าชม : 48


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ครู กศน.ตำบลทับสะแก จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชม รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การจักสานใบมะพร้าว 16 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำน้ำพริกแกง 8 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลห้วยยาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลห้วยยาง รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว 3 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลเขาล้าน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำวุ้นแฟนซี 3 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลนาหูกวาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำเต้าหู้นมสด 3 / เม.ย. / 2564