เนื้อหา : โครงการ/กิจกรรม
หมวดหมู่ : การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
หัวข้อเรื่อง : ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลอ่างทอง หลักสูตร โคกหนองนาพัฒนาชีวิต

ศุกร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


 นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก มอบหมายนายบุญทิพย์ สอนง่าย ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลอ่างทอง หลักสูตร โคกหนองนาพัฒนาชีวิต จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกฤษฎา นุตะโร เป็นวิทยากรให้ความรู้เข้าชม : 45


การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 5 อันดับล่าสุด

      ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลอ่างทอง หลักสูตร โคกหนองนาพัฒนาชีวิต 9 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 21 / มี.ค. / 2564
      ครู กศน.ตำบลเขาล้าน จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 16 / มี.ค. / 2564
      ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระรสชา กศน.ตำบลแสงอรุณ 7 / มี.ค. / 2564
      ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์ จากก้านมะพร้าว 1 / มี.ค. / 2564