เนื้อหา : โครงการ/กิจกรรม
หมวดหมู่ : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หัวข้อเรื่อง : ครู กศน.ตำบลทับสะแก จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชม รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การจักสานใบมะพร้าว

ศุกร์ ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


 วันที่ 10-11 เมษายน 2564 นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับสะแก ได้มอบหมายให้ นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม ครู กศน.ตำบลทับสะแก จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชม รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การจักสานใบมะพร้าว จำนวน 6 ชั่วโมง วิทยากรผู้สอน อ.ไพบูลย์ เยาวมาลย์ ณ สภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก ก่อนการจัดกิจกรรมนั้นได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมีการเว้นระยะห่าง​ในการนั่งเรียน​ มีการตรวจวัดไข้ มีเจลสำหรับล้างมือ และมีการสวมหน้ากากอนามัย​ระหว่างเรียนทุกคนเข้าชม : 34


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ครู กศน.ตำบลทับสะแก จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชม รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การจักสานใบมะพร้าว 16 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำน้ำพริกแกง 8 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลห้วยยาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลห้วยยาง รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว 3 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลเขาล้าน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำวุ้นแฟนซี 3 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลนาหูกวาง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำเต้าหู้นมสด 3 / เม.ย. / 2564