เนื้อหา : โครงการ/กิจกรรม
หมวดหมู่ : การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน
หัวข้อเรื่อง : ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการขยะ

ศุกร์ ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


 นางมณีรัตน์ อัจฉริยพันธกุล ผอ.กศน.อำเภอทับสะแก มอบหมายให้นางสาวสุลีมาศ มากหลาย ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการขยะ กศน.ตำบลแสงอรุณ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ ศาลา ม.5 บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง และชาวบ้านมีความสนใจในการฝึกอาชีพเป็นอย่างดีเข้าชม : 40


การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ครู กศน.ตำบลแสงอรุณ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการขยะ 16 / เม.ย. / 2564
      ครู กศน.ตำบลทับสะแก กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร เกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเด 3 / เม.ย. / 2564
      ครูกศน.ตำบลทับสะแก จัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตำบลทับสะแก หลักสูตร มะพร้าวบอนไซสร้างอาชีพ 30 / มี.ค. / 2564
      ครู กศน.ตำบลเขาล้าน จัดโครงการฝึกอบรมประชาชนโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการขยะ 7 / มี.ค. / 2564
      ครู กศน.ตำบลห้วยยาง จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรโคกหนองนาพัฒนาชีวิต 1 / มี.ค. / 2564